-->

ఆధార్‌ కార్డు అప్‌డేట్‌తో పింఛను కోల్పోయిన వృద్ధురాలు | Old Woman Worried on Aadhaar Update | Uidaadharcard.in


ఆధార్‌ కార్డు అప్‌డేట్‌తో పింఛను కోల్పోయిన వృద్ధురాలు | Old Woman Worried on Aadhaar Update
ఆధార్ కార్డులో జరిగిన ఓ చిన్నతప్పు ఓ వృద్ధురాలి పింఛను పోయేలా చేసింది. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలోని గాంధీ ...
ETV Andhra Pradesh
September 12, 2021 at 11:30AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PTp-TYFzcDo