-->

నకిలీ పత్రాల ముఠా అరెస్టు | Gang Arrested for Exchanging Aadhaar Cards with Fake Documents | Hyd | Uidaadharcard.in


నకిలీ పత్రాల ముఠా అరెస్టు | Gang Arrested for Exchanging Aadhaar Cards with Fake Documents | Hyd
నకిలీ పత్రాలతో ఆధార్ కార్డులు మార్చుతున్న ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ETV Telangana
December 24, 2021 at 05:28PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hG1cA2MOvmk